banner-about
Trang ch? Gi?i thi?u chung

Gi?i thi?u

DSC_0147_CopyCng ty TNHH S?n xu?t v Th??ng m?i Tr?ng Thnh ???c thnh l?p vo n?m 2007 v ? tr? thnh doanh nghi?p hng ??u trong l?nh v?c s?n xu?t v phn ph?i cc lo?i h?t nh?a PVC t?i th? tr??ng mi?n B?c, mi?n Nam v trn ton qu?c. V?i h?n 20 n?m kinh nghi?m v ti?n thn l t? h?p tc x ??u tin t?i mi?n B?c c th? s?n xu?t ???c h?t nh?a PVC c?ng, Tr?ng Thnh ? tch l?y ???c r?t nhi?u nh?ng kinh nghi?m v ph??ng php s?n xu?t kinh doanh trong l?nh v?c t?o h?t nh?a PVC. Cc lo?i h?t nh?a PVC Tr?ng Thnh ???c ?ng d?ng ?a d?ng trong cu?c s?ng c?ng nh? s?n xu?t nh?: s?n xu?t cc lo?i v? dy ?i?n, ?ng lu?n dy ?i?n, ? phch c?m, chai nh?a, bnh nh?a, cc lo?i ?ng n??c PVC... Nh?ng s?n ph?m c?a chng ti hon ton khng gy nhi?m mi tr??ng, khng ?nh h??ng ??n s?c kh?e ng??i s? d?ng v ch?t l??ng cao ?p ?ng yu c?u kh?t khe c?a khch hng.

Nh?m nng cao ch?t l??ng s?n ph?m, Tr?ng Thnh ? ??u t? c?i ti?n my mc v cng ngh?. Cng ty chng ti ? ??u t? mua s?m cc lo?i my mc hi?n ??i trong l?nh v?c s?n xu?t h?t nh?a nh?m t?o ra nh?ng s?n ph?m h?t nh?a PVC ch?t l??ng cao ?p ?ng ???c nhu c?u s?n xu?t cc s?n ph?m nh?a ?a d?ng c?a khch hng ??c bi?t trong l?nh v?c s?n xu?t dy cp ?i?n ni ring v l?nh v?c nh?a dn d?ng ni chung.

Kinh nghi?m lu n?m c?ng v?i s? c?n tr?ng gim st ch?t ch? trong t?ng khu s?n xu?t, nh?ng s?n ph?m h?t nh?a Tr?ng Thnh ? nhanh chng nh?n ???c s? ch?p thu?n c?a th? tr??ng v khch hng. S?n l??ng s?n xu?t v ??n hng m?i c?a Tr?ng Thnh khng ng?ng nng ln, t? 200 t?n/ thng vo n?m 2008 v ??n nay chng ti ? ??t s?n l??ng 800 t?n/ thng. V?i s?n l??ng khng ng?ng t?ng ln, chng ti ? v ?ang ti?p t?c hi?n ??i ha my mc, m? r?ng nh x??ng ?? nng cao h?n n?a n?ng l?c s?n xu?t v ch?t l??ng ?p ?ng nhu c?u v ??n hng c?a nh?ng khch hng l?n.

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. Hotline: 0903 431 628

DSC_0135  DSC_0134 DSC_0128 DSC_0130