banner-about
Trang ch? Tuy?n d?ng

Tuy?n d?ng

Cng ty Tr?ng Thnh lin t?c tuy?n d?ng cng nhn s?n xu?t h?t nh?a PVC t?i Khu cng nghi?p Tin S?n B?c Ninh.

Chi ti?t tuy?n d?ng, xin lin h? tr?c ti?p v?i:

CNG TY TNHH S?N XU?T& TH??NG M?I TR?NG THNH

??a ch?: ???ng TS7, Khu Cng nghi?p Tin S?n, B?c Ninh

Tel: +84 241 37343355/7 | Fax: +84 241 37343356

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.